Våre kurs

Høsten 2019

Påmelding til dansekurs gjøres via deltager.no. Liste over Elvebyens kurs er listet under med link til påmelding under hvert kurs.

Elvebyen sportsdanseklubb holder kurs i:

Barnedans; 3-5 år i Drammen

Påmelding til barnedans 3-5 år gjøres via deltager.no

Gratis nybegynnerkurs for elever i 1.-7. klasse i Drammen, Lier og Asker

Påmelding til nybegynnerkurs for 1.-7. klasse i Drammen gjøres via deltager.no

Påmelding til nybegynnerkurs for 1.-7. klasse i Lier gjøres via deltager.no

Påmelding til nybegynnerkurs for 1.-7. klasse i Asker gjøres via deltager.no

Gratis dansekurs for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i Lier

Påmelding til dansekurs for barn og unge med nedsatt funksjonsevne gjøres via deltager.no

Ungdomskoleelever som kunne tenke seg å lære og danse, ta kontakt med klubben, styret@elvebyensportsdanseklubb.com

Sitter du i rullestol og kunne tenke deg å lære og danse, ta kontakt med klubben, styret@elvebyensportsdanseklubb.com