Kurspåmelding og medlemsskap

– Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.
– Medlemmet plikter å overholde Norges Idrettsforbunds (NIF) tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.
– Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
– For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

Ønsker du å melde deg inn som støttemedlem, send en mail til styret@elvebyensportsdanseklubb.com for mer informasjon.

I henhold til norsk lovgivning ber vi om tillatelse til å publisere bilder av deres barn (under 18 år); som i publikasjoner, TV, aviser og web. Dere kan når som helst si opp «avtalen» med oss om bruk av bilder.