Om lisenser i 2016

30.09.2016: Oppdatert informasjon om lisensavgifter

Nytt for 2016 er at hver gren har en egen konkurranselisens. Dette betyr at utøveren må ta ut konkurranselisens i den grenen man konkurrerer mest i. Denne er dog gyldig i alle grener. Så hvis du konkurrerer i f.eks. Freestyle/Discojazz, så kan du og konkurrere i swing med den samme konkurranselisensen som du har i Freestyle/Discojazz. Samt fra 01.01.2016 er det obligatorisk med grunnlisens for alle aktive utøvere. Man trenger ikke å ta ut grunnlisens i tillegg til konkurranselisens. Grunnlisens er for de som ikke tar ut en konkurranselisens.

Følgende hovedlisensperioder er opprettet for 2016:

 • Konkurranselisens Sportsdans & CWDCL 2016
 • Konkurranselisens Sportsdrill 2016
 • Konkurranselisens Streetdance 2016
 • Konkurranselisens Freestyle/Discojazz og Performing Arts 2016
 • Konkurranselisens Swing, Salsa & Rock’n Roll 2016
 • Grunnlisens 2016
 • Trener- og dommerlisens 2016

Frister:
Konkurranselisens: kontinuerlig, men i god tid før konkurranser.
Engangslisens: På selve konkurransen
Grunnlisens: 31.03.2016
Dommerlisens: I god tid før man skal dømme (siste frist er 29.februar 2016)
Trenerlisens: Når du vil for å kunne benytte deg av fordelene

Priser:

 • Konkurranselisens fra 13 år og oppover: kr 400,-
 • Konkurranselisens 11-12 år: 100,-
 • Under 11 år: gratis (dekket av Norges Idrettsforbunds barneforsikring)
 • Førstegangsstartende i konkurranser: gratis
 • Engangslisens på konkurranse: 75,- (gjelder de som kun ønsker å delta på et fåtalls konkurranser i året. Den gir startberettigelse i den aktuelle konkurransen man melder seg på i. Man blir ikke dekket av forsikringsordningen ved en engangslisens)
 • Grunnlisens, 13 år og eldre: 100,-
 • Utvidet grunnlisens, 13 år og eldre: totalt kr 350,-
 • Trenerlisens eller dommerlisens: kr 350,-
 • Trener- og dommerlisens: kr 500,-

Les her for å se hva man får for de ulike lisenstypene:
http://dansing.no/wp-content/uploads/2016/01/Lisens_15_Innhold-og-fordeler-lisenser.pdf

Informasjon for klubben

 1. Gå til www.sportsadmin.no og logg inn
 2. Før du får muligheten til å kunne legge til lisenser for klubben, så må du ha fått tildelt rollen lisensansvarlig i klubben. Dette kan tildeles av leder i klubben, eller utviklingskonsulenten i Norges Danseforbund, geir@danseforbundet.no
 3. Trykk deretter på Lisens og så lisenser og til slutt opprett ny lisens
 4. Trykk søk for å få frem alle som ligger i klubbens medlemsregister (forutsetter at man bruker klubbadmin, eller at utøveren fikk tildelt konkurranselisens i 2015)
 5. Følg denne veiledningen videre

 

Informasjon for foresatte som skal betale for sitt barn

 1. Lag en profil på deg selv i www.minidrett.no, hvis du ikke har det fra før.
 2. Trykk på «Legg til familie», deretter «Nytt familiemedlem».
 3. Fyll ut informasjonen og trykk deretter lagre
 4. Du skal nå ha fått opp navnet på ditt barn ved siden av ditt navn. Her kan du vedlikeholde dataene på ditt barn, samt betale for lisenser og avgifter.
 5. Trykk på ditt barns profil og trykk deretter lisenser
 6. Velg relevant lisens for ditt barn og legg til i handlekurv
 7. Trykk deretter på handlekurven og betal lisensen

 

Jeg har gjort som beskrevet over, men får ikke opp en lisens under lisenser:
Det er to mulige årsaker til at man ikke får opp lisensen:

 1. Klubben har enda ikke lagt til konkurranselisens på ditt barn
 2. Ditt barn har flere profiler i www.sportsadmin.no, og ditt barn har ikke fått tilknyttet lisens til riktig profil

Dere må først ta kontakt med klubben å få bekreftet at de har lagt til lisens på ditt barn. Hvis klubben har gjort dette så må dere ta kontakt med Toppidrettsansvarlig i Norges Danseforbund, Henriette@danseforbundet.no. Toppidrettsansvarlig må da slå sammen duplikatene til en profil, slik at dere får tilgang til lisensen via minidrett.no

Informasjon for utøvere som skal betale for seg selv

 1. Lag en profil på deg selv i www.minidrett.no, hvis du ikke har det fra før.
 2. Trykk deretter på «Lisenser»
 3. Velg den lisensen du ønsker å betale og legg den i handlekurven
 4. Trykk deretter på handlekurven og betal lisensen

Jeg har gjort som beskrevet over, men får ikke opp en lisens under lisenser:
Det er to mulige årsaker til at man ikke får opp lisensen:

 1. Klubben har enda ikke lagt til konkurranselisens på deg
 2. Du har flere profiler i www.sportsadmin.no, og du har ikke fått tilknyttet lisens til riktig profil

Dere må først ta kontakt med klubben å få bekreftet at de har lagt til lisens på deg. Hvis klubben har gjort dette så må dere ta kontakt med Toppidrettsansvarlig i Norges Danseforbund, Henriette@danseforbundet.no. Toppidrettsansvarlig må da slå sammen duplikatene til en profil, slik at dere får tilgang til lisensen via minidrett.no.

Informasjon for trenere og dommere

 1. Lag en profil på deg selv i www.minidrett.no, hvis du ikke har det fra før.
 2. Trykk deretter på «Lisenser»
 3. Velg den lisensen du ønsker å betale og legg den i handlekurven
 4. Trykk deretter på handlekurven og betal lisensen
 5. Finner dere ikke lisens på deres egen profil, må dere ta kontakt med utviklingskonsulenten i Norges Danseforbund

For å kunne ta ut en trenerlisens er man nødt til å ha minimum «Aktivitetetslederkurset i barnedans» eller tilsvarende.

For mer informasjon eller hjelp, ta kontakt med dans@danseforbundet.no