Priser

Priser høsten 2018:

Søskenmoderasjon: Det gis 10% avslag på totalprisen på aktivitetskontigenten. Medlemskontigent (på kr. 200 per barn kommer i tillegg).

Barnedans:

600 kr.

Medlemskontigent (200 kr. per danser per år)  kommer i tillegg.

Konkurranse og Rekruttering:

2 grener:

1 gren:

Medlemskontigent (200 kr. per danser per år) og lisens kommer i tillegg.

Elite:

2 grener: kr. 2900

1 gren: kr. 2300

Medlemskontigent (200 kr. per danser per år) og lisens kommer i tillegg.